Bổ nhiệm Ông Tạ Văn Hiển giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý dự án Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Xây dựng sạch MCC