[Cập nhật 19/8] NHÀ MÁY MINH CƯỜNG TĂNG CA SẢN XUẤT PANEL HANDMADE CẤP CHO DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Hằng ngày, nhà máy Minh Cường công nhân vẫn tiếp tục tăng ca sản xuất 3 ca liên tục để đáp ứng kịp dự án: Dự án trọng điểm trong dịch Covid-19.