CHÀO MỪNG QUỸ ĐẦU TƯ SHIRE OAK INTERNATIONAL ANH QUỐC ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI MINH CƯỜNG GROUP