CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TT04: DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ LÀM ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MÓNG SẾN 1

Cảm ơn các tấm lòng thơm thảo đã ủng hộ Chương trình từ thiện TT04: Con đường đến trường tại trường tiểu học Móng sến 1- Xã Trung Chải, Sapa, Lào Cai

1. Anh Nguyễn Danh Minh- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)

2. Quỹ Cơm chay Bình Tâm ở Hà Nội: 6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng). Trong đó Anh Năm Tấn- Công ty CP Thuốc Thú Y Bắc Việt Ủng hộ Quỹ Cơm chay Bình Tâm 5.000.000 VNĐ, Quỹ Cơm chay Bình Tâm Trích 4.000.000 VNĐ từ Tiền ủng hộ của Anh Năm Tấn.

3. Chị Lệ ở Hà Nội: 200.000 (Hai trăm nghìn)

4. Chị Nghiêm Hiền ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

5. Chị Lê Thùy An ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

6. Chị Yến ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

7. Chị Nguyễn Thanh Thủy ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

8. Chị Nguyễn Hiền ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

9. Chị Lê Thanh Nhàn ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

10. Bà Nguyễn Thị Xuân ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

11. Chị Nguyễn Châu ở Hà Nam: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)

12. Một tấm lòng thơm thảo: 20.000 VNĐ (Hai mươi nghìn đồng)

13. Một tấm lòng thơm thảo: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)

14. Chị Ngọc Anh ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

15. Chị Thu thủy ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

16. Chị Nguyễn Đào ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

17. Chị Đỗ Hà ở Hà Nội: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

18. Chị Thu Hiền ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

19. Cháu Minh Long ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

20. Cháu Danh Cường ở Hà Nội: 50.000 VNĐ  (Năm mươi nghìn đồng)

21 Cháu Thanh Bình ở Hà Nội: 50.000 VNĐ  (Năm mươi nghìn đồng)

22. Cháu Danh Tâm ở Hà Nội: 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn đồng)

23. Chị Phi Anh ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

24. Phan Mậu ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

25. Anh Phạm Minh Tuấn- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

26. Chị Lê Thị Thi- Nhân viên Cũ Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

27. Anh Nguyễn Tất Thành- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 200.000 VNĐ (hai trăm nghìn đồng)

28. Anh Nguyễn Văn Dũng- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 200.000 VNĐ (hai trăm nghìn đồng)

29. Trần Việt Kiên Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

30. Nguyễn Việt Thành- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn đồng)

31. Tống Duy Linh- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

32. Tống Văn Mạnh- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn đồng)

33. Vũ Văn Thuật- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

34. Lê Viết Công- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

35. Tô Nam Anh- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

36. Trần Thu Hiền- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)

37. Nguyễn Tất Lâm- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)

38. Nguyễn Thị Hồng Châu- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

39. Nguyễn Tú- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

40. Nguyễn Thị Bình- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

41. Nguyễn Thị Hòa- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

42. Trần Thị Dung- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

43. Chị Thanh Thủy ở Hà Nội: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)

44. Chị Nguyễn Liên ở Hà Nội: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

45. Chị Quỳnh: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

46. Nguyễn Đức Duy- Giám đốc Chi Nhánh Công ty Minh Cường Tại Bình Dương: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

47. Nguyễn Đức Thịnh- Chi nhánh công ty Minh Cường Tại Bình Dương: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

48. Lê Thị Thủy- Chi nhánh công ty Minh Cường Tại Bình Dương: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

49. Nguyễn thị Thanh Hải- Chi nhánh công ty Minh Cường Tại Bình Dương: 250.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng)

50. Nguyễn Công Cẩm- Chi nhánh công ty Minh Cường Tại Bình Dương: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

51. Lưu Văn Chiến- Chi nhánh công ty Minh Cường Tại Bình Dương: 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn đồng)

52. Nguyễn Công Hoan- Chi nhánh công ty Minh Cường Tại Bình Dương: 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn đồng)

53. Đinh Văn Toàn- Chi nhánh công ty Minh Cường Tại Bình Dương: 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn đồng)

54. BCH Công Đoàn Chi Nhánh Công ty Minh Cường tại Bình Dương: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

55. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy- Nhân viên Cũ Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 250.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng)

56. Hòm từ thiện Quỹ Thiện Tín: 8.562.000 VNĐ (Tám triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng)

57. Chị Tâm ở Cần thơ: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

58. Tập Thể lớp 11A5, Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai- Hà Nội: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)

59. Tập Thể lớp 12A14, Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai- Hà Nội: 342.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng)

60. Tập Thể lớp 12A12, Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai- Hà Nội: 550.000 VNĐ (Năm trăm năm mươi nghìn đồng)

61. Bàn Hoàng- Lớp 12A1, Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai- Hà Nội: 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn đồng)

62. Bạn Quyết- Lớp 11A6, Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai- Hà Nội: 20.000 VNĐ (Hai mươi nghìn đồng)

63. Tập Thể lớp 12A8, Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai- Hà Nội: 415.000 VNĐ (Bốn trăm mười năm nghìn đồng)

64. Chị Liên ở Hà Nội: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

65. Chị Trần Thủy ở Hà Nội: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)

66. Chị Hà ở Hà Nội: 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng)

67. Anh Nam ở Hà Nội: 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng)

68. Một tấm lòng thơm thảo: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

69. Tập thể lớp 12A13 Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai: 285.000 VNĐ (Hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng)

70. Chị trần Thị Mai Hương: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

71. Chị Lâm Anh ở Hà Nội: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)

72. Một tấm lòng thơm thảo: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)

73. Anh Phạm Đức Cảnh: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

74. Chị Loan ở Hà Nội: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)

75. Chị Nguyễn Thị Hạ Vy: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

76. Chị Phạm Tâm ở Hà Nội: 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng)

77. Chị Phan Thị Thủy ở Hà Nội: 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng)

78. Anh Nguyễn Doãn Lợi- Giám đốc Nhà máy Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 350.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi nghìn đồng)

79. Anh Nguyễn Tất Quảng -Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ ( Một trăm nghìn đồng)

80. Anh Nguyễn Tiến Thịnh – Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường : 50.000 VNĐ ( Năm mươi nghìn đồng)

81. Anh Nguyễn Đức Hậu – Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 50.000 VNĐ ( Năm mươi nghìn đồng)

82. Chị Nguyễn Thị Văn – Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

83. Anh Nguyễn Thế Nho -Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 50.000 VNĐ ( Năm mươi nghìn đồng)

84. Anh Nguyễn Bá Vân – Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 50.000 VNĐ ( Năm mươi nghìn đồng)

85. Anh Phan Tiến Dũng -Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 50.000 VNĐ ( Năm mươi nghìn đồng)

86. Anh Nguyễn Đình Bảo -Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 50.000 VNĐ ( Năm mươi nghìn đồng)

87. Chị Nguyễn Thị Thảnh- Công ty CP Tập Đoàn Minh Cường: 50.000 VNĐ ( Năm mươi nghìn đồng)

88. Anh Nguyễn Hữu Mạnh ở Hà Nội : 100.000 VNĐ ( Một trăm nghìn đồng)

89. Chị Nguyễn Thị Thơm- Công ty CP Tập đoàn Minh Cường: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

90. Chị Điều ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

91. Cô Hà và tập thể lớp 12A14 Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai: 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng)

92. Tập thể lớp 11A3 Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)

93. Tập thể lớp 12A3 Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

94. Tập thể lớp 12A8 Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

95. Tập thể lớp 11A5 Trường THPT Minh Khai- Quốc Oai: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

96. Ông Cân Bà Đường ở Hà Nội: 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng)

97. Chị Thúy ở Hà Nội: 550.000 VNĐ (Năm trăm năm mươi nghìn đồng)

98. Một tấm lòng thơm thảo: 35.000 VNĐ (Ba năm nghìn đồng)

99. Chị Hằng ở Hà Nội: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng)

100. Cháu trần Lê Trà ở Hà Nội: 85.000 VNĐ (Tám mươi năm nghìn đồng)

101. Một số độc giả yêu sách ở Hà Nội: 66.000 VNĐ (Sáu mươi sáu nghìn đồng)

102. Các cháu Đặng văn Quang, Đặng Minh Quân ở Hà Nội: 150.000 VNĐ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)