MINH CUONG GROUP NHẬN THƯ MỜI CỦA TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

Ngày 25/06/2020, MINH CUONG GROUP nhận Thư mời tham gia Buổi phỏng vấn để đánh giá chương trình đào tạo cử nhận Hóa học theo tiêu chuẩn của tổ chức AUN-QA của Viện kỹ thuật Hóa học Trường đại học Bách Khoa Hà Nội.

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Cường muốn xây dựng một chương trình đào tạo thực chất, thiên về thực hành và các kiến thức thực tế mà doanh nghiệp cần, nhằm giúp sinh viên sau khi ra trường có đủ tự tin về kiến thức để xin việc, đồng thời khi vào doanh nghiệp có thể làm được việc ngay. Giảm thiểu thời gian học việc tại doanh nghiệp từ đó cơ hội phát triển và thăng tiến cao hơn.

Minh Cuong Group - Phụng sự để thành công!