Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng sạch MCC

Ngày 09-05-2022, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp cho Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Sạch MCC

Tên công ty

Tên công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SẠCH MCC

Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: MCC CLEAN ENDINEERING AND CONTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt : MCC E&C

Địa chỉ trụ sở chính

 Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại:  0243.78.78.722 

Email: [email protected]

Website: mccec.vn