GIÁ TRỊ CỐT LÕI MCC E&C

1. Minh bạch: Minh bạch là kim chỉ lam trong mọi hoạt động. Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách có đạo đức.

2. Chính trực: Liêm chính, trung thực, chân thành trong ứng xử và trong mọi hoạt động

3. Cam kết: Lấy con người làm trung tâm, cam kết vì lợi ích lâu dài của cộng đồng, xã hội, của các bên liên quan và vì môi trường an toàn, trong sạch và bền vững

4. Phụng sự: Phụng sự đồng nghiệp, Phụng sự khách hàng và Phụng sự xã hội

5. Tận tâm: Tận tâm với công việc, làm việc hết mình để đạt được kết quả cuối cùng nhưng vẫn giữ được niềm vui và đam mê công việc.