GIỚI THIỆU QUỸ THIỆN TÍN MCC

I. GIỚI THIỆU CHUNG QUỸ THIỆN TÍN:

Quỹ Thiện tín được thành lập ngày 21/04/2017, trực thuộc hệ thống MCC. Quỹ Thiện Tín ra đời với mong muốn chia sẻ trí thức tới cộng đồng, với các chương trình thiện nguyện về trí thức nhằm tạo một xã hội tốt đẹp hơn, đất nước phát triển hơn. Quỹ Thiện Tín với các hoạt động trí thức hướng tới các trường học, các chương trình về học đường với mong muốn giới trẻ thay đổi về tâm, có thêm kiến thức để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội đồng thời có ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

Các hoạt động chính của Quỹ Thiện Tín:

1. Hoạt động tặng sách, vở tới các trường học khó khăn

2. Hoạt động từ thiện xây dựng trường học, lớp học, làm đường đến trường cho các khu vực khó khăn

3. Tài trợ các chương trình liên quan đến học đường (Cuộc thi, khuyến học, học sinh nghèo vượt khó, học sinh, sinh viên giỏi, xuất xắc)

4. Tài trợ cho các quỹ với các hoạt động liên quan đến trí thức

5. Chương trình “Mùa đông ấm áp”; Tặng quần áo, giày dép, chăn… tới các trường khó khăn, học sinh nghèo học giỏi

6. Chương trình: “Mang trí thức vào cuộc sống”: Tặng sách, khóa đào tạo, chia sẻ đến các học sinh, trường học

7. Chương trình chia sẻ yêu thương: Tặng quà, bánh vào đầu năm

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH QUỸ THIỆN TÍN:

1. Tầm nhìn:

Trở thành một quỹ từ thiện với các hoạt động trí thức được mọi người hưởng ứng và ủng hộ về cả tinh thần và vật chất nhằm tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.

2. Sứ mệnh:

Sứ mệnh cũng là slogan của Quỹ thiện tín: MANG TRÍ THỨC VÀO CUỘC SỐNG

Với mong muốn mang trí thức hoặc tạo điều kiện để trí thức đến được với nhiều người hơn nhất là trẻ em và giới trẻ.

3. Giá trị cốt lõi:

03 giá trị cốt lõi của Quỹ Thiện tín:

1. Chia sẻ trí thức

2. Phát triển nhân tâm

3. Bảo vệ môi trường

4. Văn hóa Quỹ Thiện Tín:

Nhằm chia sẻ kiến thức tới Cộng đồng, Con người tham gia Quỹ Thiện tín luôn mong muốn chia sẻ và tạo được nhiều điều kiện để trí thức đến được với nhiều người nhất. Mọi hoạt động của quỹ đều hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn, Con người yêu thương, chia sẻ nhiều hơn.

+ Mọi công việc đều được thực hiện với TÂM chân thành, với tấm lòng THIỆN và với chữ TÍN được đặt lên hàng đầu

+ Mọi nguồn thu, chi và ủng hộ đều được Quỹ minh bạch và sử dụng đúng mục đích. Tất cả tài chính của Quỹ đều được

sử dụng trực tiếp cho công tác thiện nguyện. Các chi phí về đi lại, ăn ở của đoàn không sử dụng tiền của quỹ.

III. LOGO QUỸ THIỆN TÍN