MCC E&C TIẾP TÚC TRÚNG THẦU NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VÀ THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE- CÔNG TY CP DƯỢC TÙNG LỘC