MCC E&C TIẾP TỤC TRÚNG THẦU NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO, CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN QUÂN