MCC E&C TRÚNG THẦU DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y CÔNG TY CỔ PHẦN AGRIVET