MCC E&C TRÚNG THẦU DỰ ÁN PHÒNG AN TOÀN SINH HỌC BSL-3, VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC