MCC E&C TRÚNG THẦU DỰ ÁN PHÒNG SẠCH VI SINH- TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM YÊN BÁI