MCC E&C TRÚNG THẦU NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÀNG NHÔM, MÀNG PVC ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ NÔNG NGHIỆP (APP)