MCC E&C TRÚNG THẦU NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y ĐẠT GMP-WHO CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG ANH