MINH CUONG GROUP BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Tin mới và tin vui trong công tác tăng cường sức trẻ trong đội ngũ quản lý của doanh nghiệp.
Tiếp nối không khí náo nức sau những ngày làm việc đầu năm mới Nhâm dần 2022- Ngày 10/02/2022, Công ty cổ phần tập đoàn Minh cường thực hiện buổi lễ trao quyết định chính thức bổ nhiệm chức vụ cho các nhân tố đã và đang là hạt giống rất tích cực đóng góp tâm sức vào sự phát triển bền vững của công ty trong thời gian qua.
Người xưa nói “ Lửa thử vàng gian nan thử sức” bằng nhiệt tâm của mình các cá nhân được bổ nhiệm chức vụ trong quý I năm 2022 là những cá nhân tiêu biểu đã có những cải tiến trong hoạt động tổ chức quản lý, không ngại khó, không ngại khổ giúp tập thể vượt xuất sắc nhiệm vụ được giao trong quý III và quý IV năm 2021.
Không chỉ là những cán bộ nguồn năng động mà mỗi người đang trở thành ngọn lửa truyền đam mê nhiệt huyết cống hiến trong công việc và điểm tựa trong cuộc sống cho mỗi cộng sự đồng nghiệp của mình.
Chúc mừng các Cán bộ quản lý mới! Chúc các anh/ chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới cùng tập thể CBNV xây dựng công ty ngày một vững mạnh.
Trong quý I năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Cường chính thức bổ nhiệm các vị trí, cụ thể:

  1. Ông Nguyễn Doãn Lợi – Phó TGĐ kiêm Phó Chủ tịch HĐQT công ty thực hiện quản lý, điều hành hoạt động sản xuất Nhà máy Minh Cường
  2. Ông Lê Văn Truyền – Quyền Trưởng phòng kỹ thuật/Phòng kỹ thuật – Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Cường
  3. Bà Nguyễn Thị Thuỷ – Phó phòng mua hàng/Phòng mua hàng – Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Cường.