MINH CUONG GROUP TRÚNG THẦU DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ APP ĐẠT ISO 15378