MINH CUONG GROUP TRÚNG THẦU DỰ ÁN PHÒNG AN TOÀN SINH HỌC BSL-3, TTKN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG

Tiếp tục được sự tin tưởng của TTKN thuốc thú y Trung Ương, sau dự án phòng sạch vi sinh tại cơ sở 1, MINH CUONG GROUP tiếp tục trúng thầu dự án phòng an toàn sinh học BSL-3 tại cơ sở 2 của Trung Tâm.