PHÒNG LẤY MẪU ĐẠT GSP, CÔNG TY DƯỢC NESPHARM

Ngày 10 tháng 6 năm 2016 MINH CUONG JSC và công ty TNHH NesPharma ký hợp đồng “Tư vấn, thiết kế và thi công hoàn thiện hệ thống Phòng lấy mẫu Nguyên liệu đạt cấp độ D theo GMP-WHO”, Tại Cụm Công Nghiệp Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Dự án bao gồm: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện Phòng lấy mẫu bao gồm: Hệ thống trần, vách, cửa panel, Sơn Epoxy, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điều hòa, điện điều khiển cho điều hòa, Laf lấy mẫu nguyên liệu….

Dự kiến dự án được hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.