HỆ THỐNG KHO LẠNH ÂM SÂU BẢO QUẢN GIỐNG LÚA, VIỆN NÔNG NGHIỆP THANH HÓA

  1. Tên Dự án: Hệ thống kho lạnh âm sâu bảo quản giống lúa
  2. Chứng nhận: Đủ điều kiện
  3. Chủ đầu tư: Viện Nông Nghiệp Thanh Hóa
  4. Địa chỉ: Số 271 Đường Nguyễn Phục, Phường Quảng Thắng, Tp. Thanh Hóa
  5. Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm nông nghiệp
  6. Các dây chuyền, hệ thống:

+ Hệ thống kho lạnh âm sâu bảo quản giống lúa

7. Hạng mục thực hiện:

+ Tư vấn, thiết kế hệ thống kho lạnh

+ Thi công hoàn thiện nhà máy, bao gồm: Hệ thống Panel, cửa Panel, hệ thống máy lạnh, hệ thống điện chiếu sáng, điện động lực, điện điều khiển, hệ thống nền kho lạnh.

8. Tiến độ: Hoàn thành