KHO NGUYÊN LIỆU ĐẠT GSP- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 1

  1. Tên Dự án: Hệ thống kho nguyên liệu đạt GSP
  2. Chứng nhận: GSP-WHO
  3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Dược phẩm 1
  4. Địa chỉ: 62 Hoa Lâm, Long Biên, Hà Nội
  5. Lĩnh vực: Bảo quản nguyên liệu làm thuốc
  6. Các dây chuyền, hệ thống:

+ Hệ thống kho nguyên liệu đạt GSP

+ Khu lấy mẫu đạt cấp độ D theo GMP-WHO

7. Hạng mục thực hiện:

+ Tư vấn, thiết kế hệ thống kho đạt GSP và khu lấy mẫu đạt cấp độ D theo GMP-WHO

+ Thi công hoàn thiện nhà máy, bao gồm: Hệ thống Panel, cửa Panel, hệ thống điều hòa trung tâm (Điều hòa trung tâm, AHU, ống gió, lọc hepa), hệ thống điện chiếu sáng, điện động lực, điện điều khiển, hệ thống giá kệ, sơn epoxy.

8. Tiến độ: Hoàn thành