PHÒNG KIỂM NGHIỆM VẮC XIN ĐẠT GLP, CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y MARPHAVET

Ngày 2 tháng 6 năm 2015, MINH CUONG JSC và công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet ký hợp đồng “Cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hoàn thiện phòng an toàn sinh học (Khu kiểm nghiệm Vắc xin)”.Chủ đầu tư: Công ty CP thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet Các công việc dự kiến triển khai:

– Cung cấp và lắp đặt hệ thống hệ thống Panel trần, vách, cửa panel.

– Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, điện điều khiển.

– Cung cấp và lắp đặt hệ thống HVAC

– Cung cấp lắp đặt hệ thống sàn Vinyl

– Cung cấp lắp đặt hệ thống nước RO và nước thải

Dự kiến công việc hoàn thiện trong 80 ngày.