PHÒNG SYRUP VÀ KHO ĐƯỜNG, CÔNG TY NGK COCA-COLA VIỆT NAM

Tiếp tục tạo được sự tin tưởng của Công ty NGK Coca-Cola Việt Nam, ngày 05 tháng 03 năm 2012 Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Xây dựng Minh Cường ký kết hợp đồng lắp đặt hệ thống panel cho phòng Syrup và Kho Đường – Công ty TNHH NGK Coca-cola Việt Nam

Địa điểm lắp đặt: Km17 – Quốc lộ 1A – Duyên Thái – Thường tín – Hà Nội

Dự án bao gồm các hạng mục: Cung cấp panel PU, phụ kiện panel và lắp đặt hoàn thiện phòng Syrup và kho Đường – Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.