Tầm nhìn và sứ mệnh MCC E&C

I. Tầm nhìn:

MCC E&C trở thành tổng thầu uy tín, cung cấp các giải pháp tổng thể cho các dự án, đặc biệt là các dự án liên quan đến các giải pháp xanh và sạch. Mang đến cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế từ thiết kế, thi công, bảo trì, bảo dưỡng và dịch vụ sau bán hàng

II. Sứ mệnh:

Với tinh thần phụng sự và áp dụng hệ thống quản trị hiện đại, MCC E&C mang tới cho khách hàng giá trị cao nhất về chất lượng, sự an toàn và đáp ứng tiến độ

III. Slogan:

”PHỤNG SỰ ĐỂ THÀNH CÔNG”