TRUNG THU NĂM 2019 TẠI NHÀ MÁY MINH CƯỜNG VÀ VP MINH CƯỜNG

Những hình ảnh liên hoan và tặng quà trung thu tại Nhà Máy và văn phòng Minh Cường: